SNÍŽENÍ NÁKLADŮ PŘI NÁKUPU

Výchozí situace Nákup v rámci společnosti se v dnešní době musí vypořádat s mnohem více než jen obstaráváním. Kupující potřebuje prozkoumat položky, zkontrolovat specifikace, získat nabídky, porovnat ceny, zadat objednávky...