VŠEOBECNÉ OBJEDNÁVKOVÉ, DODACÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

společnosti Boostrack GmbH v obchodním styku s podnikateli

Zde naleznete aktuální všeobecné obchodní podmínky společnosti Boostrack GmbH (AGB).

 1. Rozsah, generále
 2. Informace/rady/vlastnosti produktů a služeb/akty spolupráce ze strany zákazníka
 3. Vzorové kopie / poskytnuté dokumenty a data / vzorky / odhady nákladů
 4. Uzavření smlouvy / rozsah dodávky a služby / software / riziko nákupu a záruka
 5. Dodání / místo plnění / dodací lhůta / prodlení s dodáním / balení
 6. Vyšší moc / vlastní zásobování
 7. Odeslání / Přechod rizika / Převzetí
 8. Upozornění na vady / porušení povinnosti v podobě špatného plnění z důvodu vad materiálu (záruka)
 9. Ceny / Platební podmínky / Obrana nejistoty
 10. výhrada vlastnictví, přílohy
 11. Zřeknutí se odpovědnosti/omezení odpovědnosti
 12. Místo plnění / Místo jurisdikce / Rozhodné právo
 13. vlastnická práva, licence
 14. Kontrola exportu / schvalování produktu / dovozní předpisy
 15. Zahájení insolvenčního řízení / Incoterms / písemná forma / doložka o oddělitelnosti

Váš tým Boostrack GmbH