výchozí situaci

Digitalizace si nachází cestu do mnoha firem a nezbytným základem pro funkcionality Průmyslu 4.0 jsou data, která je nutné sbírat v rámci skladovacích a zásobovacích procesů ve firmě a v nejhorším případě ručně evidovat. Mnoho procesů a výrobních kroků v rámci vlastní výroby je nyní do vysoké míry automatizováno. Při řízení skladů materiálu se často setkáváme s málo automatizovanými procesy. Až příliš často se pro vyskladnění vyplňují ručně psané vyskladňovací lístky, případně podepsané nadřízeným, a ukládají se do skladu jako důkaz. Dokument může být později zadán do systému správy zboží nebo jiného systému správy.

Stres vzniká vždy, když tento proces není řádně dodržen, stahovací lístky jsou ztraceny nebo jsou nečitelné. Nespouštějí se dispoziční procesy na základě odběrných listů a zásoby materiálu klesají pod kritickou úroveň.

BOOSTRACK vám pomůže zprůhlednit vaše skladové hospodářství pomocí správy RFID.

Analýza BOOSTRACK

Náš dlouholetý zákazník, známý dodavatel hygienických potřeb a výrobků každodenní potřeby, požádal o koncepci dodávek na míru. V tomto závodě pracuje více než 1.000 zaměstnanců na více než 16 linkách v několika halách.

Realizace

Kromě péče o zásobník se naše výdejní stojany BOOST.Tower staví přímo na výrobních linkách. Věž včetně čerpací služby významně podporuje zaměstnance v jejich provozní činnosti. Pro další technickou podporu jsme na začátku roku 2019 představili náš systém BOOST.Warehouse. Zde jsou uloženy všechny články, uživatelé a nákladová střediska, aby byl proces nákupu a administrace co nejefektivnější. Zaměstnanci se registrují u výdejního pultu ve skladu pomocí RFID čtečky s osobním průkazem. Požadované produkty jsou vloženy do nákupního košíku a vybrány. Následně je předán příslušnému pracovníkovi a rezervace je potvrzena. Přenáší se v reálném čase na objednávkovou platformu Onventis, spojuje se s procesy z BOOST.Tower a online objednávek a přenáší do ERP. Tím je zajištěno, že výběry byly zaúčtovány správně. Dále zaměstnanec obdrží e-mail s potvrzením objednávky, který slouží k tomu, aby objednávku pomocí firemní karty nezadal nikdo cizí.

Příslušný vedoucí nákladového střediska nebo vedoucí oddělení obdrží shromážděná zaúčtování výběru v měsíčním hlášení. Po kontrole a schválení vygenerujeme na základě nákladových středisek hromadnou fakturu, která se zaúčtuje proti zakázce v ERP (SAP).

Provoz a průběžná optimalizace

Výběry z časopisů a automatů, plnění linek i běžné objednávky internetového obchodu jsou nyní přenášeny pouze do jednoho systému, ve kterém probíhá i centrální sledování rozpočtů nákladových středisek. Kromě toho jsou osobě odpovědné za nákladové středisko zasílány týdenní reporty s informacemi o měsíčním a celkovém čerpání rozpočtu.

Sledovatelnost je zachována díky použití patentovaných BOOST.Boxů, které se instalují přímo na výrobní linky. Často požadované zboží by mělo být také automaticky monitorováno pomocí BOOST.Sensor nebo jednoduše odesláno stisknutím tlačítka pomocí BOOST.Button.

Měřitelný úspěch

Realizace tohoto zákaznického projektu trvala cca 3 měsíce. Tímto způsobem můžeme zaručit optimální, automatizované zpracování objednávkových procesů, což výrazně snížilo celkové náklady na proces.